NASZ ZESPÓŁ


                 e-mail: m.kozlowska@vertex.org.pl

Adwokat Małgorzata Kozłowska

 • Wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu.
 • Wiceprzewodnicząca Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce.
 • Ekspert krajowy w ramach Legal Expert Advisory Panel oraz członek organizacji międzynarodowej Fair Trials International.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych wrocławskich kancelariach adwokackich oraz w trakcie staży zagranicznych w Parlamencie Europejskim w Strasburgu (Francja) oraz w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli (Belgia).
 • Uczestniczka międzynarodowych szkoleń z zakresu unijnego i krajowego prawa karnego, stypendystka Ambasadora Austrii w Brukseli, Fair Trials International, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Academy of European Law.
 • Absolwentka studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów Droit français et européen des affaires na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu i Uniwersytecie Paris- Dauphine w Paryżu.
 • Studentka prawa na Uniwersytecie Roberta Schumana w Strasburgu (Francja), na Uniwersytecie Pikardyjskim Juliusza Vernes w Amiens (Francja) oraz na Uniwersytecie w Limoges (Francja).
 • Świadczy obsługę prawną w językach obcych: francuskim i angielskim
 • Prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa rodzinnego i spadkowego oraz prawa administracyjnego, dochodzi roszczeń odszkodowawczych z tytułu zdarzeń drogowych, a także zajmuje się egzekucją cywilną i administracyjną, prawem unijnym i prawem francuskim.


                e-mail: m.zagozdzon@vertex.org.pl

Adwokat Marcin Zagożdżon 

 • Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych, zarówno w zakresie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, jak również w doradztwie i pomocy klientom indywidualnym. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa karnego, w tym karnego gospodarczego i skarbowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz administracyjnego (w tym prawa budowlanego). Od wielu lat współpracuje z renomowanymi kancelariami adwokackimi.
 • Ukończył z wynikiem bardzo dobrym aplikację prokuratorską w okręgu Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu.
 • Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (magister prawa) oraz na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy (Bachelor of polish and german law).
 • Ukończył studia licencjackie na kierunku politologia na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu, zaś w trakcie studiów prawniczych aktywnie uczestniczył w pracach Studenckiej Poradni Prawa Uniwersytetu w Poznaniu, udzielając nieodpłatnych porad prawnych.