WINDYKACJA

 
 • Dokonamy wszystkich możliwych czynności by zabezpieczyć Twoją płynność finansową.
 • Twoim dłużnikiem zajmie się wykwalifikowany negocjator, który dostosuje rodzaj i zakres perswazji i czynności windykacyjnych do sytuacji dłużnika a także do Twoich ewentualnych przyszłych relacji z dłużnikiem.
 • Czynności windykacyjne mają określone w czasie cele – by nie doprowadzić do sytuacji ucieczki dłużnika z majątkiem itp. W przypadku braku skuteczności działań otrzymasz od Nas raport informujący o rezultatach i ustaleniach oraz propozycje dalszego działania.
 • Zakres czynności windykacyjnych:
  • Korespondencja listowna – wezwania, monity itp.
  • Negocjacje telefoniczne
  • Bezpośrednie wizyty w terenie
  • Sprawdzenie majątku dłużnika pod kątem ewentualnej windykacji po - sądowej
  • Kompleksowe raporty dla klienta z wykonanych czynności
  • Indywidualna opieka klienta – dedykowani doradcy

Ważne!!!  - nie ponosisz kosztów w przypadku braku sukcesu tego etapu windykacji.


WINDYKACJA SĄDOWA

W przypadku braku sukcesu działań windykacji polubownej proponujemy w każdej sytuacji, z uwagi na bieg przedawnienia wynikający z Kodeksu Cywilnego, przejście do windykacji sądowej.

W ramach windykacji sądowej wykonujemy:

 • Przygotowanie i złożenie pozwu do Sądu na podstawie otrzymanych od Ciebie dokumentów.
 • Nadzorowanie przebiegu procesu sądowego aż do otrzymania prawomocnego wyroku.
 • Zastępstwo procesowe przed sądami.
 • Zlecenie egzekucji właściwemu komornikowi – w tym pełna współpraca z komornikiem:
  • Nadzorowanie pracy komornika.
  • Wskazywanie komornikowi źródeł majątkowych - na podstawie informacji pozyskanych w trakcie czynności windykacyjnych – w celu wszczęcia z nich egzekucji.
  • W razie konieczności wspólne z komornikiem wizyty u dłużnika w celu przeprowadzenia skutecznych czynności egzekucyjnych.
  • Regularne raportowanie przebiegu egzekucji komorniczej.


Jeżeli jesteś zainteresowany windykacją skontaktuj się z nami