SUKCESJA

 

Sukcesja to zaplanowane zarządzenie przyszłością swojego majątku, regulujące stosunki majątkowe w życiu prywatnym i zawodowym.

 Dotyczy ona zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak podmiotów prawa handlowego.


To także takie zabezpieczenie firmy lub udziałów w spółce by w razie jakiegokolwiek zdarzenia losowego dotyczącego przedsiębiorcy lub

 któregoś ze wspólników, firma / spółka mogła dalej w sposób nieprzerwany funkcjonować.


Podstawowymi zagrożeniami wynikającymi z braku planowania sukcesji to np. likwidacja tworzonego przedsiębiorstwa, podział majątku niezgodny z wolą spadkodawcy, rozdrobnienie majątku czy też problemy z działaniem spółki po przejściu właściciela na emeryturę.

W trakcie rozważania czy zaplanować sukcesję warto odpowiedzieć sobie na przykładowe pytania:

  1. Kto przejmie zarządzanie moją firmą, kiedy przejdę na zasłużoną emeryturę?
  2. Co stałoby się z moją firmą w przypadku przedwczesnej śmierci jej Właściciela lub jednego ze Wspólników? Czy firma którą posiadam może istnieć dalej bez zakłóceń?
  3. Ile wyniosłyby długi spadkowe, które mieliby spłacić Spadkobiercy związane z likwidacją firmy – co z rozliczeniem podatku, odprawami dla pracowników, umowami kredytów i leasingów?
  4. Jak wykorzystać skutecznie instytucję prawa spadkowego, aby byt firmy nie został zagrożony w przypadku śmierci jej Właściciela lub Współwłaściciela?
  5. Jak uczciwie i skutecznie rozliczyć się z rodziną zmarłego Wspólnika w spółce prawa handlowego?
  6. Jak moja rodzina poradziłaby sobie z odbudową firmy?
Pytań jest wiele. Proponujemy przeprowadzenie bezpłatnej analizy sytuacji w spółce pod kątem sukcesji. W wyniku tej analizy otrzymacie Państwo od Nas raport sukcesyjny zawierający szczegółowe rozwiązania oraz ofertę na jej przeprowadzenie.