Jak zabezpieczyć firmę na wypadek przedwczesnej śmierci właściciela?


Do niedawna trudno było zabezpieczyć firmę w rozumieniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Taki rodzaj biznesu jest nierozerwalnie związany z jego właścicielem, więc po jego śmierci, mimo iż teoretycznie spadkobiercy mogli przejąć interes (a właściwie składniki majątku firmowego, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej), firma przestawała istnieć. Sytuacja zmieniła się stosunkowo niedawno, a mianowicie od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Na mocy ustawy przedsiębiorca może jeszcze za życia wyznaczyć zarząd sukcesyjny, który zadba o interesy firmy w przypadku jego nagłej śmierci.

Zarządca sukcesyjny to osoba, której zadaniem jest prowadzenie biznesu do czasu, aż nastąpi podział majątku i spadkobiercy będą mogli zdecydować co zrobić z przedsiębiorstwem. Ważne jest, że zarządca sukcesyjny działa na rzecz spadkobierców, ale we własnym imieniu. Wszelkie decyzje wynikające ze zwykłego zarządzania firmą podejmuje samodzielnie, w niektórych działaniach wykraczających poza standardowy zarząd musi jednak uzyskać zgodę spadkobierców. Przepisy przewidują dwa lata sprawowania zarządu sukcesyjnego, w ciągu których spadkobiercy powinni uporządkować sprawy związane z dziedziczeniem, aby móc przejąć przedsiębiorstwo. W uzasadnionych przypadkach sąd może przedłużyć działanie zarządu sukcesyjnego, jednak nie dłużej niż na pięć lat.

Jak ustanowić zarządcę sukcesyjnego?

Zarządca sukcesyjny może zostać powołany na dwa sposoby. Najprostszym rozwiązaniem jest decyzja właściciela, który jeszcze za życia decyduje się na ustanowienie zarządcy sukcesyjnego. W tym przypadku wskazuje wybraną osobę, która musi wyrazić zgodę na objęcie tej funkcji. Wraz z pisemną zgodą należy złożyć pisemne zawiadomienie o wpis do CEIDG.

Inną drogą jest ustanowienie zarządcy sukcesyjnego już po śmierci właściciela firmy. Takie działanie mogą podjąć spadkobiercy, o ile łączna wartość ich udziału w spadku wynosi co najmniej 85/100, lub zapisobiorca windykacyjny. W takiej sytuacji wszelkie decyzje muszą być podejmowane w obecności notariusza, który jako jedyny jest upoważniony do powołania zarządcy w CEIDG. Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez spadkobierców jest możliwe do dwóch miesięcy od dnia śmierci właściciela firmy.

Jakie zalety ma sukcesja przedsiębiorstwa?

Powołanie zarządcy sukcesyjnego to tak zwana sukcesja przedsiębiorstwa. Jest to działanie zabezpieczające firmę przed jej nagłym rozwiązaniem. Dzięki temu możliwe jest kontynuowanie prowadzenia przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, utrzymanie stosunku pracy z pracownikami, wypełnienie kontraktów i zobowiązań wobec kontrahentów, a także oczekiwanie wywiązania się z zawartych umów. Sukcesja umożliwia też korzystanie z koncesji, licencji i decyzji, które były związane z przedsiębiorcą i które są konieczne do prowadzenia danego biznesu. Czas, w którym działa zarządca sukcesyjny to więc nie tylko okres na uporządkowanie spraw spadkowych, ale również zdobycia przez spadkobierców niezbędnych uprawnień do prowadzenia firmy.

Wróć

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM