Jak zarejestrować spółkę w KRS?


Obecnie rejestracja spółki w KRS możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem internetu. Do tego celu przeznaczony jest specjalny portal S24 lub Portal Rejestrów Sądowych, w których można złożyć wniosek o wpis dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej i prostej spółki akcyjnej. Wybór portalu zależy od formy zawieranej umowy spółki. Jeśli wspólnicy decydują się na wykorzystanie umowy zgodnej z wzorcem, powinni wybrać system teleinformatyczny S24, natomiast jeśli umowa będzie sporządzona przez notariusza, właściwym miejscem do złożenia wniosku jest Portal Rejestrów Sądowych.

W obu przypadkach pierwszym krokiem do rejestracji spółki kapitałowej lub osobowej jest założenie zweryfikowanego konta. Autoryzację umożliwia podpis kwalifikowany, profil zaufany albo podpis osobisty. Co ważne, konto musi posiadać każdy z członków zarządu spółki lub osoba uprawniona do złożenia wniosku w ich imieniu (pełnomocnik). Zarejestrowany w jednym lub drugim systemie profil przyda się również w trakcie prowadzenia spółki, ponieważ umożliwia załatwianie niektórych formalności drogą elektroniczną.

Jak wygląda wniosek o wpis do KRS?

Na portalach udostępnione są wzory wniosków. W trakcie ich wypełniania należy podać szereg informacji dotyczących zakładanej spółki. Muszą znaleźć się w nim:

  • dane firmy, siedziby i adres,
  • opis przedmiotu działalności,
  • informacja o wysokości kapitału zakładowego (również niepieniężnego),
  • określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  • nazwiska, imiona i adresy albo adresy do doręczeń elektronicznych członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
  • jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma.

Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki oraz potwierdzenie wniesionych opłat sądowych za wpis.

Wróć

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM