Na czym dokładnie polega sukcesja firmy?


Sukcesja firmy gwarantuje ciągłość działalności przedsiębiorstwa po nagłej i niespodziewanej śmierci jej właściciela lub współwłaściciela. O sukcesji mowa w momencie, w którym wyznaczona wcześniej osoba przejmuje prawa i obowiązki dotychczasowego właściciela firmy. Stan prawny w Polsce dotyczący sukcesji firm został uregulowany stosunkowo niedawno, ponieważ ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej została opublikowana 5 lipca 2018 roku, a weszła w życie kilka miesięcy później, w listopadzie 2018 roku. Jak sama nazwa wskazuje, dotyczy to przedsiębiorstw wpisanych w rejestrze CEIDG.

O przyszłość firmy na wypadek niespodziewanej śmierci należy zatroszczyć się odpowiednio wcześnie i wyznaczyć osobę lub osoby, które w takiej sytuacji zajmą się zarządzaniem przedsiębiorstwem. Dzięki temu firma będzie kontynuować swoją działalność, zatrudnione osoby zachowają miejsca pracy, a kontrahenci będą mogli liczyć na wykonanie zawartych umów. Wyznaczony wcześniej zarządca to również gwarancja natychmiastowej możliwości działania i podejmowania decyzji, bez konieczności dokonywania często długich i żmudnych formalności.

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa

Wyboru zarządcy sukcesyjnego należy dokonać jako formę zabezpieczenia przedsiębiorstwa, uprzedzając ewentualne nieprzewidziane zdarzenia. Aby tego dokonać, właściciel firmy musi złożyć pisemną lub elektroniczną deklarację w CEIDG, co ważne, wskazana osoba musi udzielić zgody na powołanie na stanowisko zarządcy. Inną drogą ustanowienia zarządcy jest powołanie go przez spadkobierców (posiadających co najmniej 85% wartości spadku) w ciągu dwóch miesięcy od śmierci właściciela firmy. W tym przypadku ponownie konieczna jest zgoda zarządcy, ale również udział notariusza.

Funkcja zarządu sukcesyjnego ustanawiana jest na dwa lata, po tym czasie przedsiębiorstwo przechodzi w ręce prawowitych spadkobierców. Obowiązkiem zarządcy jest prowadzenie przedsiębiorstwa w taki sposób, aby jego przejęcie stanowiło realną wartość dla spadkobierców. W wyjątkowych przypadkach, jeśli postępowanie spadkowe nie zostało zakończone, sąd może przedłużyć rolę zarządcy sukcesyjnego do pięciu lat.

Wróć

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM