Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową

Każda spółka osobowa, czyli jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna, może być przekształcona w spółkę kapitałową: akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedynym ograniczeniem jest to, że przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową nie może dotyczyć podmiotów zadłużonych, w likwidacji lub wobec których rozpoczęło się postępowanie upadłościowe. Podstawową różnicą między typami spółek jest odpowiedzialność wspólników. W przypadku spółek osobowych odpowiedzialność za zobowiązania przekraczające majątek spółki ponoszą wspólnicy. Oznacza to, że wierzyciele mogą prowadzić egzekucję również majątku prywatnego. W przypadku spółek kapitałowych odpowiedzialność spoczywa na zarządzie, który odpowiada za szkody wyrządzone spółce o ile powstały w wyniku działań niezgodnych z prawem.

Jak dokonać przekształcenia w spółkę kapitałową?

Warunki przekształcenia spółek osobowych w spółki kapitałowe określone są w Kodeksie spółek handlowych. Przekształcenia dokonuje się w kilku etapach. Pierwszym z nich jest przygotowanie planu przekształcenia, w którym należy zawrzeć ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia oraz określenie wartości udziałów wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym. W następnym kroku wszyscy wspólnicy informowani są o zamiarze przekształcenia spółki, poza tym, że muszą oni być poinformowani o podjętych czynnościach, do ich zadań należy również podjęcie uchwały o przekształceniu. Kolejny etap to złożenie pisemnych oświadczeń przez członków zarządu spółki docelowej. Nie wszyscy dotychczasowi wspólnicy muszą kontynuować swój udział w spółce przekształconej. Proces przekształcania w spółkę kapitałową kończy się rejestracją spółki docelowej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zapisz się do newslettera

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM