Restrukturyzacja firmy

Od 2015 roku w polskim prawodawstwie funkcjonuje ustawa Prawo restrukturyzacyjne, która umożliwia podjęcie działań w celu uniknięcia likwidacji przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja firmy dedykowana jest przedsiębiorstwom, które zagrożone są popadnięciem w długi lub ogłoszeniem upadłości. To szereg możliwych do wykonania działań, aby poprawić lub usunąć obszary działalności firmy, które generują straty i są zagrożeniem dla jej funkcjonowania. Dzięki rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca uzyskuje ochronę przed działaniami windykacyjnymi wierzycieli, a jednocześnie jest w stanie zaspokoić ich słuszne roszczenia.

Restrukturyzacja firm dedykowana jest zarówno przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, jak również spółkom, stowarzyszeniom i fundacjom, czyli wszystkimpodmiotom mającym zdolność restrukturyzacyjną.

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne: jakie postępowania proponuje?

Zgodnie z artykułem 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne przedsiębiorca w celu ochrony swojego biznesu może podjąć jedno z czterech postępowań:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu – to rodzaj postępowania przedsądowego. W jego toku przedsiębiorca sam prowadzi ustalenia z wierzycielami, które następnie są zatwierdzane przez sąd,
  • postępowanie układowe – przed zawarciem układu konieczne jest sporządzenie i zatwierdzenie spisu wierzytelności,
  • przyspieszone postępowanie układowe – opiera się na takich samych zasadach jak postępowanie układowe, jednak może być prowadzone, jeśli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem,
  • postępowanie sanacyjne – najbardziej skomplikowane postępowanie, w którym konieczne jest podjęcie działań sanacyjnych mających za zadanie poprawić sytuację ekonomiczną firmy.

Zapisz się do newslettera

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM