Założenie spółki cywilnej – najważniejsze czynności

Obsługa prawna firm Wrocław, Prawo spadkowe Wrocław, Prawo gospodarcze Wrocław, Prawo budowlane Wrocław, Dobry adwokat Wrocław

Definicja spółki cywilnej

Każdy przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność wraz ze wspólnikiem, zakłada spółkę cywilną. Taka forma spółki umożliwia połączenie pomysłów, własnych doświadczeń i środków finansowych.

Spółkę cywilną mogą założyć: osoby fizyczne, osoby prawne, które posiadają osobowość prawną, takie jak: spółki kapitałowe z o.o. i akcyjne (SA), fundacje, stowarzyszenia, gminy, szkoły i inne podmioty. Spółkę cywilną mogą również powołać ułomne osoby prawne, nie posiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność do czynności prawnych (spółki osobowe, takie jak jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna). Taka forma działalności musi spełniać podstawowe warunki: co najmniej dwóch wspólników, jeden z nich musi posiadać własną działalność, która została zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Spółka cywilna nie jest korzystną formą działalności dla dużych przedsiębiorstw, gdyż zakłada duże ryzyko. Nie jest to również popularna forma działalności biura rachunkowego, dla którego korzystniejsze jest założenie jednoosobowej działalności gospodarczej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o).

Umowa i wkład wspólników

Spółka cywilna zostaje założona na podstawie art. 860 § 1 kodeksu cywilnego. Wspólnicy deklarują wspólny cel gospodarczy. Powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać: dane wspólników, nazwę spółki, wysokość wnoszonych wkładów, możliwość podziału i wypłaty zysków, cel gospodarczy, sposób podejmowania decyzji oraz udział w zyskach i stratach.

Wkładem wspólników do spółki są nie tylko środki finansowe, ale również: świadczone usługi, prawo własności nieruchomości, wartościowe rzeczy (np. sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności), przeniesienie na wspólników praw rzeczowych i obligacyjnych, np. prawa dzierżawy lub najmu.

W przypadku, gdy wkładem jest nieruchomość, umowa spółki musi być potwierdzona aktem notarialnym. Jeżeli w umowie nie określono dokładnie, jaki jest wkład każdego ze wspólników, przyjmuje się, że wkład ten jest taki sam, np. każdy ze wspólników wnosi do spółki po 100 tys. zł. na łączoną sumę 200 tys. zł. Jeżeli wkład ulegnie zmianie, należy na nowo sporządzić umowę.

Podatek PCC, REGON, NIP, VAT

Od umowy spółki należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych (w skrócie PCC) w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

Wspólnicy występują również do urzędu statystycznego o przyznanie numeru REGON, do urzędu skarbowego o NIP dla spółki, zgłaszają spółkę cywilną do VAT.

W odniesieniu do wszystkich innych uzgodnień, które nie zostały zawarte w umowie spółki, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (art. 860–875).

Zapisz się do newslettera

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM