Spółki osobowe

Spółka osobowa to kolejny rodzaj spółki, z jaką można spotkać się wśród szeroko pojętej działalności gospodarczej. Jest specyficznym rodzajem działalności, ponieważ w założeniu oparta jest na osobistej, ścisłej relacji pomiędzy prowadzącymi ją wspólnikami. Wśród spółek osobowych można wyróżnić spółki: jawną, partnerską, komandytową oraz komandytowo-akcyjną.

Cechy charakterystyczne spółek osobowych to co najmniej dwóch wspólników, brak osobowości prawnej, jednak posiadanie zdolności do czynności prawnych takich jak nabywanie praw i własności, zaciąganie zobowiązań, pozywanie i bycie pozywaną. Najważniejsza jest jednak relacja łącząca wspólników, która musi być silna i opierać się na zaufaniu, ponieważ odpowiedzialność za zobowiązania spółki osobowej ponoszą oni własnym majątkiem. Spółka osobowa to doskonały rodzaj działalności gospodarczej dla osób reprezentujących wolne zawody w myśl art. 88 Kodeksu spółek handlowych oraz dla działalności obarczonych niedużym ryzykiem finansowym.

Co jeśli spółka osobowa to za mało?

Może się zdarzyć, że w toku działalności będziecie chcieli przekształcić spółkę w inny jej rodzaj. Jest to możliwe i co więcej często okazuje się korzystne, chociaż warto podczas prac nad tym korzystać z pomocy profesjonalistów z zakresu prawa. Przejście z jednego rodzaju w drugi wiąże się bowiem z wieloma formalnościami do wypełnienia.

Obsługa prawna firm Wrocław, Prawo spadkowe Wrocław, Prawo gospodarcze Wrocław, Prawo budowlane Wrocław, Dobry adwokat Wrocław

Jedną z możliwości jest przekształcenie spółki osobowej w kapitałową. Aby tego dokonać konieczne jest przejście kliku etapów i spełnienie wymogów określonych w Kodeksie spółek handlowych, m.in. stworzenie planu przekształcenia oraz sprawozdania finansowego na dzień przekształcenia. W przypadku zmiany spółki osobowej, np. jawnej albo partnerskiej, niezbędne jest pozyskanie opinii wszystkich jej wspólników. Natomiast w przypadku przekształcenia spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych na zmianę, muszą zgodzić się wszyscy komplementariusze albo akcjonariusze. Należy pamiętać, że zmiana może zaostrzyć warunki zawarte w umowie spółki (jeśli współwłaściciele wyrażą taką potrzebę lub chęć) , jednak nie może ich w żaden sposób złagodzić. Istotny jest także fakt, że zobowiązania, które pojawiły się w czasie przekształcenia i odpowiedzialność za nie wspólników wygasają dopiero 3 lata po przekształceniu. Jest to działanie zapobiegawcze, żeby nie móc uciec w czasie przemian od odpowiedzialności za ciążące na nim zobowiązania, niezależnie od tego, jaką mają one formę.

Nie jest to jedyny rodzaj przekształcenia, w jakim pomagamy i doradzamy. Spółka osobowa ma możliwość przekształcenia się w inną spółkę osobową. Wymogiem jest jednak, żeby z taką zmianą zgodzili się wszyscy wspólnicy. Jeżeli wspólnicy solidarnie prowadzili sprawy przedsiębiorstwa, np. spółki partnerskiej, jawnej, wtedy Kodeks spółek handlowych ułatwia im działanie poprzez brak konieczności tworzenia planu przekształcenia, wyceny majątku, sprawozdania finansowego oraz nie ma konieczności posiadania opinii rewidenta. To sprawia, że proces przekształcenia jest znacznie prostszy oraz szybszy.

Zapisz się do newslettera

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM