Upadłość gospodarcza firmy

Upadłość gospodarcza firmy dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz innych podmiotów gospodarczych, które w toku prowadzenia biznesu stały się niewypłacalne. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca, którego zobowiązania finansowe trwale przekraczają jego dochody i nie jest w stanie ich uregulować, a stan ten trwa ponad trzy miesiące, może złożyć wniosek o upadłość gospodarczą firmy. Stan niewypłacalności jest podstawą do złożenia wniosku o upadłość, jednak muszą być spełnione jeszcze dwa kryteria. Drugą przesłanką, wymaganą przy składaniu wniosku, jest posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli. Ważny jest również stan majątku dłużnika, ponieważ jego wartość musi być równa lub większa zobowiązaniom, aby mógł zaspokoić wierzycieli oraz pokryć koszty postępowania upadłościowego. Należy pamiętać, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą majątek prywatny stanowi majątek firmy, co oznacza, że ogłoszenie upadłości może wiązać się z jego utratą.

Proces ogłaszania upadłości gospodarczej firmy

Przedsiębiorca ma obowiązek złożenia wniosku o upadłość w przeciągu 30 dni od znalezienia się w stanie niewypłacalności. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej, podatkowej lub cywilnej. Złożenie wniosku wiąże się z uiszczeniem obowiązkowych opłat: 30 zł za złożenie wniosku, 1000 zł za rozpatrzenie wniosku oraz zaliczki na koszty powstępowania. Po przyjęciu przez sąd wniosku (może on zostać odrzucony) ustanawiany jest syndyk, który zajmuje się sporządzeniem wykazu majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej, spieniężeniem jej elementów i zaspokojeniem wierzycieli z uzyskanych środków pieniężnych. Ogłoszenie upadłości gospodarczej firmy jest jednoznaczne z zakończeniem jej działalności, dlatego, jeśli istnieją szanse na odbudowę płynności finansowej przedsiębiorstwa, przed rozpoczęciem procesu upadłościowego warto rozważyć restrukturyzację firmy.

Zapisz się do newslettera

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM