Upadłość konsumencka

Podejmowanie wielu zobowiązań finansowych, jak na przykład zaciąganie kredytów czy dokonywanie zakupów na raty, może prowadzić do sytuacji, w których dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań w terminie. W skrajnie kryzysowych sytuacjach rozwiązaniem może być upadłość konsumencka, czyli postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenie osoby fizycznej. Dotyczy ona wszystkich osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wyjątkiem są byli właściciele jednoosobowych przedsiębiorstw, którzy po ich likwidacji mogą ogłosić również upadłość konsumencką. Proces ten nie dotyczy jednak osób prowadzących gospodarstwo rolne, które stanowi jedyne źródło ich przychodów.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Proces upadłości konsumenckiej rozpoczyna się od złożenia wniosku w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Może go złożyć osoba, która stała się trwale niewypłacalna. W tym przypadku za trwałą niewypłacalność uznaje się sytuację, w której dłużnik utracił możliwość regulowania swoich zobowiązań, a stan ten trwa dłużej niż trzy miesiące. Opłata za złożenie wniosku wynosi 30 zł, a w przypadku korzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 17 zł.

W kolejnych etapach procesu sąd bada wniosek, może go odrzucić lub przyjąć i tym samym ogłosić upadłość konsumencką wnioskodawcy. W przypadku przyjęcia wniosku sąd wyznacza syndyka, którego zadaniem jest sporządzenie informacji o posiadanym przez upadłego majątku oraz listy wierzycieli wraz z informacją o wysokości należności. Następnie syndyk prowadzi likwidacji części lub całości majątku poprzez spieniężenie jego składników. Otrzymane w ten sposób środki pieniężne dzielone są między wierzycieli, a z części z nich pokrywane są koszty postępowania sądowego.

Czy powód powstania niewypłacalności ma znaczenie w postępowaniu upadłościowym?

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć każda osoba fizyczna, niezależnie od przyczyny swojej niewypłacalności, musi mieć jednak co najmniej jednego wierzyciela. Nie ma znaczenia to, czy niewypłacalność powstała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, przez który konsument utracił zdolność zarabiania i regulowania długów, czy też umyślnie zaciągnął zbyt wiele zobowiązań. Powód niewypłacalność ma jednak znaczenie w toku postępowania upadłościowego, ponieważ zależy od niego rozstrzygnięcie sprawy. Sąd określa czy niewypłacalność dłużnika jest skutkiem jego rażących zaniedbań, czy pojawiła się nieumyślnie. W pierwszym przypadku sąd może określić plan spłaty zadłużenia od 3 do nawet 7 lat. Natomiast nieumyślne powstała niewypłacalność będzie musiała zostać spłacona maksymalnie w ciągu 3 lat.

Pomoc prawna w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej Wrocław

Należy podkreślić, że upadłość konsumencka nie oznacza całkowitego umorzenia długów. W większości przypadków na dłużnikach nadal spoczywa obowiązek uregulowania zobowiązań lub ich części, zazwyczaj jednak wydłużony zostaje okres ich spłaty lub następuje rozłożenie zadłużenia na raty. W naszej kancelarii oferujemy pomoc prawną w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, działamy we Wrocławiu, a sieć naszych kancelarii obejmuje całą Polskę. Zawsze złożenie wniosku o upadłość poprzedzamy szczegółową analizą sytuacji finansowej klienta, tak aby wybrać najlepsze możliwe rozwiązanie. Do właściwej oceny sytuacji niezbędne będą informacje o posiadanym majątku, zarówno ruchomego, jak i nieruchomości, oszczędności w gotówce i lokatach bankowych oraz listę wierzycieli wraz z informacją o wysokości długów. Wszystkie istotne dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej elementy muszą być poparte dowodami.

Zapisz się do newslettera

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM